SLUŽBY

STREŠNÉ izolácie

ZEMNÉ izolácie

BAZÉNOVÉ izolácie

Zemné izolácie

Spoločnosť IZOFEMA je dodávateľom izolačných fólií ALKORLAN vyrábaných v belgickej firme, ktoré je možné pokryť požiadavky vo všetkých oblastiach stavebníctva. Izolácie základov fóliami ALKORPLAN je určená pre obojstranne zabudované, spravidla jednovrstvové fóliové izolačné povlaky u stavieb izolujúce proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a podzemnej tlakovej vode, niektorým kvapalinám a radónu.

Izolácie základov fóliami ALKORPLAN sa s výhodami používa pre vytváranie izolačných plášťov všetkých typov spodných častí stavieb obytných, verejných, občianskych, priemyselných, poľnohospodárskych, športových apod.Zemná izolačná fólia ALKORLAN je vzhľadom k výbornej chemickej odolnosti voči prevažnej väčšine anorganických kyselín, zásad a ich solí určená predovšetkým k izoláciám pozemných a podzemných častí stavieb proti agresívnej a presakujúcej vode a ďalej ako izolačná vrstva pôsobí proti prenikaniu kvapalín a výluhov do spodných vôd.

Hydroizolačná fólia ALKORPLAN je vhodná k izoláciám vodných stavieb, zemných nádrží, šácht, poľnohospodárskych stavieb a úložísk vybraných priemyselných produktov, ktorých chemické pôsobenie zodpovedá odolnosti fólie garantovanej výrobcom. Fóliu je možné navzájom spájať zváraním horúcim vzduchom. Manipulácia, pokládka a spájanie fólie je možné realizovať za teplôt od -5 °C. (Proti mechanickému poškodeniu sa fólia obojstranne chráni netkanou textíliou zo syntetických vlákien FILEK ).