REFERENCIE

- Bytový dom M.R. Štefánika Detva
- Bytový dom Veľký Krtíš
- Bytový dom Veľký Krtíš
- Bytový dom Tornaľa
- priemyselne budovy Nórsko
- Bytový domy v Bratislave
- priemyselná budova RNST PROFIL Lučenec
- velkosklad CBA Topolčany
- zámok Halič
- Bytový dom Nové Zámky
- Bytový dom Lučenec
- škola Čebovce
- Bytový dom Čebovce
- Aquapark Rapovce
- množstvo rodinných domov v okrese Veľký Krtíš a taktiež v ostatných okresoch Slovenska
- Bytový dom Kameňany
- bazén Banská Bystrica
- mešťiansky dom Lučenec ( Július Szmuda)
- Bytový dom Cinobaňa
- požiarna zbrojnica Vinica
- priemyselná budova Hrnčiarske Zalužany
- budova ČSOB a mesiareň Veľký Krtíš
- Technogym Veľký Krtíš
- zateplenie streš. plášťa na byt. dome M.r. Štefánika 13 , 984 01 Lučenec
- zateplenie plochej strechy na byt. dome Sobôtka 96 , 979 01 Rimavská sobota
- zateplenie strešného plášťa na byt . dome ulica J. Bottu 1,2,3 , Lučenec
- hydroizolačné práce na požiarnej zbrojnici vo VINICI
- zateplenie plochej strechy v Čebovciach na byt. dome č. 268
- spoločenstvo vlastníkov bytov 1.mája č. 531 , kalinovo - zateplenie plochej strechy
- zateplenie strešného plášťa na byt . dome UHLISKO BANSKA BYSTRICA
- zateplenie výťah. šácht na M.r. Štefanikovej ulici 45-51 , Detva

Záruky

Firma IZOFEMA s.r.o. poskytuje 10 ročné záruky na vykonanú prácu. Všetky materiály od dodávateľov sú certifikované a podliehajú zárukám.