KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Izofema s.r.o.
Družstevná 47/10
Čebovce 991 25

Konateľ a majiteľ firmy
Emil Ferko
mobil: 0905 557 040

Obchodný zástupca
Matej Ferko
mobil: 0917 724 432

e-mail: emilferko@ef-fema.sk
www.izofema.sk