1 2 3 4

Vitajte na stránke stavebnej firmy IZOFEMA. Firma vznikla v roku 2010 a to na základe dlhoročnej činnosti a praxe v zahraničí(Nórsko). Od jej vzniku sa úspešne presadzuje v izolácií plochých striech, vykonáva tiež zemné a bazénové izolácie a rieši problémy s nimi spojené. Pracujeme so všetkými u nás dostupnými materiálmi renomovaných výrobcov. Najčastejšie prevádzame práce spojené s tepelnou izoláciou a hydroizoláciou na báze mekčeného PVC a ich spojených modifikácií. Pri samotnom posúdení daného stavu projektu vypracujeme návrh realizácie a materiálov po celom území našej republiky (zdarma).

Pracujeme podľa najnovších technologických postupov a sme pravidelne preškoľovaní podľa platných predpisov a podmienok výrobcov a dodávateľov používaných materiálov. Na realizované práce poskytujeme 5 až 10-ročnú záruku, na určité materiály 10až 30 ročnú záruku..

Z dlhodobého hľadiska je cieľom našej firmy vychádzať maximálne v ústrety našim klientom tak, aby sa vytvorili priaznivé podmienky aj pre vzájomne výhodnú spoluprácu v budúcnosti.